Nova podoba Dolnjega Križa in Srednjega Lipovca

Leto 2021 je občanom občine Žužemberk prineslo številne investicije. Napredek je viden predvsem na področju cestne infrastrukture, saj je bilo posodobljenih kar nekaj kilometrov cest. Večjih sprememb so bili deležni na Dvoru, na Hribu pri Hinjah, v Gornjem Kotu, med Zafaro in Trebčo vasjo ter med Podlipo in Srednjim Lipovcem. Zadnji mesec leta pa je novo cesto s pripadajočo infrastrukturo prinesel še v Dolnjem Križu in v Srednjem Lipovcu.

Zbor krajanov na Kriški planoti obrodil sadove

Letošnji zbori občanov so potekali po vseh gasilskih domovih v občini. Tako so na svoj račun prišli tudi na Kriški planoti in na Rebri. Krajani kriške planote so podali številne konstruktivne pobude, med katerimi je izstopala sanacija ceste do vasi Dolnji Križ. Po ogledu smo ugotovili, da je cesta resnično potrebna sanacije, zato smo hitro poiskali izvajalca, ki bi dela izvedel še v tem letu. V sklopu projekta je poleg modernizirane ceste novo asfaltno prevleko dobila tudi vas.

Rošlov ovinek končno varen

Po nedavno rekonstruirani cesti med Srednjim Lipovcem in Podlipo ter križiščem v Srednjem Lipovcu, je na vrsto za sanacijo prišel tudi nevaren Rošlov ovinek. Občina je pogodbo v vrednosti nekaj manj kot 80 tisoč evrov podpisala v začetku letošnje jeseni. Najugodnejšo ponudbo za izvedbo je tudi tokrat oddalo podjetje Eltim.

Projekt je zajemal razširitev cestnega odseka v Srednjem Lipovcu ter izgradnjo podpornega zidu. Hkrati so bile v cesto vgrajene še vodovodne cevi ter električni kabel, asfaltna prevleka pa je bila položena v začetku decembra. V času del je izvajalec imel možnost popolne zapore, a je dela prilagajal uporabnikom ceste ter tako večino časa zagotavljal pretočnost. Zahvala za obojestransko razumevanje zato velja tako izvajalcu, kot tudi vaščanom in ostalim uporabnikom ceste.

S pomočjo krajanov Podgozda in Gradenca še nekaj metrov asfalta

Ureditev krajših cestnih odsekov so prosili tudi nekateri vaščani Podgozda in Gradenca. Ob pobudi so obljubili tudi svoj finančni vložek, zato je, kot je v županovi navadi, občina šla naproti tudi njim. Na Podgozdu smo skupaj uredili 200 metrski odsek proti reki Krki, v Gradencu pa proti njivam. Hvala vsem, ki ste pomagali pri urejanju občinskih cest.

RZ