Zadnja občinska seja v letu 2023

Občinski svetniki so se v petek, 15. decembra sestali na zadnji občinski seji leta 2023. Prvič se jim je pridružil tudi Franc Štravs, ki je kot nadomestni član zamenjal Natašo Blatnik. Prav tako so se svetniki seznanili z odstopom Dareta Puclja, ki je odstopil z mesta člana odbora za družbene dejavnosti.

Na prejšnji seji ustanovljen zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Žužemberk je dobil prve člane Sveta zavoda. To so Matej Kocjančič, Iztok Može, Lili Hrovat in Mojca Obrstar. Po pozivu za predlaganje se jim bosta pridružila še dva člana zainteresirane javnosti ter predstavnik zaposlenih. Postopke do konstituiranja zavoda kot vršilec dolžnosti vodi direktor občinske uprave Tomaž Hrastar.

Draginja še vedno pesti poslovanje vrtca. Na predlog vodstva šole so svetniki potrdili približno 20 € višjo ekonomsko ceno tako za vrtec Sonček kot tudi vrtec Prevole. Hkrati je bil sprejet sklep za znižanje plačila vrtca v primerih, ko starši odplačujejo stanovanjski kredit, smrt starša, kronična bolezen ali otrok s posebnimi potrebami. Znižanje plačila vrtca velja za največ en plačilni razred za vse, ki so v največ 4. dohodkovnem razredu.

Župan Jože Papež je v poročilu o opravljenih nalogah in izvrševanju sklepov navedel projekte, ki tečejo v občini. Zaključuje se druga faza obrtne cone Jama, gradi se sekundarni vodovod v Velikem Lipovcu, kmalu pa objavljen javni razpis za vodovod na Brezovi Rebri. Dokončana je bila gradnja infrastrukture v stanovanjski coni Klek in prenova Jurčičeve ulice. Dokončana je bila kanalizacija Dvor – jug. S pomočjo sredstev ministrstva za kohezijo se obnavljajo stolpi v gradu. Žal pa občina še vedno ni dobila termina za sestanek na Direkciji za infrastrukturo, kjer naj bi se nadaljevali pogovori o rekonstrukciji ceste Smuka – Žvirče, Baragovi cesti in ostali prometnih infrastrukturnih projektih.

Na vprašanje Franca Škufce je župan pojasnil, da je bila prodana brežina v “pruhu”, katero mora kupec sanirati v roku leta in pol. Prav tako je pojasnil, da je bil prodan dom v Poreču, vendar se je dosedanja najemnica pritožila in preko hrvaškega sodišča zahteva vračilo vloženih sredstev. Razpis za prevoze šolskih otrok pa bo objavljen po novem letu. Marko Zajc je podal pobudo za sanacijo muld v Sadinji vasi, Tadeja Lavrič pa na Podlipi. Predlogov za urejanje infrastrukture je veliko, vendar je večina sredstev usmerjena v dokončanje vodovoda. “Po tem pa bo čas za projekte, ki si jih vsi želimo,” je zaključil župan.

RZ