Občni zbor KORK Dvor

11. marca 2024, so se srečali na Občnem zboru tudi člani Krajevne organizacije rdečega križa Dvor (v nadaljevanju: KORK Dvor). V večnamenski dvorani na Dvoru je predsednica KORKa Marija Legan predstavila delo organizacije v letu 2023.

KORK Dvor šteje 11 vasi, v katerih imajo v vsaki vasi po enega aktivista, na Dvoru pa so štiri aktivistke. V letošnjem letu jim je že uspelo pobrati članarino za leto 2024 in sicer od 525 članov. Za primerjavo: lani so pobrali 491 članarin. Pri pobiranju članarin so najbolj zvesti starejši, zato aktivisti še vedno vztrajajo pri novoletni obdaritvi starostnikov nad 70 let. V letu 2023 so obiskali vse 70 letnike in jih v juniju obdarili, na domu so obiskali jubilante: 8 80. letnikov, 6 90. letnikov in 10 nad 90. letnikov. Vsakega od slavljencev so presenetili s skromnim darilom in rožo.

Dva krvodajalca sta šla na poseben izlet v okviru dneva krvodajalstva, prispevali pa so tudi finančna sredstva za avgustovske poplave, ter za pomoč ljudem v stiski. Predsednica Marija Legan je redno hodila na koordinacijske sestanke v Rdeči križ Novo mesto, nekaj aktivistk pa se je udeležilo tudi izobraževanja na Centru za socialno delo. Seznanjene so bile glede pomoči starejšim po novih navodilih. Štirim družinam so podelili tudi izredne pakete, ki so vsebovali: moko, sladkor, testenine, riž, olje, pelate, fižol v konzervi in mleko. V juniju je občino Žužemberk obiskal poln avtobus članov Rdečega Križa iz Gornje Radgone. Ogledali so si dvorski muzej železarstva pri Novinčevih in tudi razstavo slik v galeriji DLD. Članice KORKa so goste pričakale s poticami in pecivom, kavo ter čajem.

V lanskem letu niso direktno sodelovali pri krvodajalskih akcijah, ni se izvedlo srečanje starejših občanov, niti niso sodelovali s podružnično šolo Dvor kot je bilo to že tradicionalno. Vse to imajo v načrtu za leto 2024. Verjamem, da jim bo uspelo.

Besedilo in foto: Jadranka Meglen