Predstavitev projekta obnove Auerspergove železarne

V četrtek, 25. aprila, smo bili občani deležni predstavitve obnove in rekonstrukcije Auerspergove železarne na Dvoru. Projekt so nam predstavili projektant dr. Andrej Goljar, odgovorna konservatorka Judita Podgornik Zaletelj, predstavnica Zavoda za varstvo narave OE Novo mesto Nina Prešeren in vodja projekta Alenka Kuševič. Zbrane je nagovoril tudi župan g. Jože Papež, dogodek pa je povezoval g. Iztok Može. Po izčrpni in nadvse zanimivi predstavitve so svoje mnenje in pobude dodali tudi prisotni občani.

Kaj sledi? V naslednjih nekaj dneh bo ministrstvo objavilo razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, začetek del pa lahko pričakujemo že v letošnjem letu.

O projektu: Obnova in rekonstrukcija Auerspergove železarne

Rok Z.

Foto: Rok in Jadranka M.