Zbor občanov za Gradnjo centra za prevzem in predelavo nenevarnih odpadkov Klek