Seja Občinskega sveta: proračun, koncesija, zavod in čiščenje odpadnih voda

Žužemberški občinski svetniki so se 28. septembra šestič sestali na seji. Razpravljali so o lokalnem energetskem konceptu, o proračunih za prihodnji dve leti, o ustanovitvi zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino, o povečanju koncesije za družinskega zdravnika, o pravilniku praznjenja greznic in malih čistilnih naprav ter o prepotrebnih investicijah v šolo.

Župan je poročal tudi o aktualnih projektih: zaključevanje OC Jama, zaključevanje stanovanjske cone Klek, pričetek gradnje sekundarnega vodovoda v Velikem Lipovcu, statični sanaciji v gradu, zaključku izgradnje kanalizacije Dvor jug, vzdrževanju gozdnih cest in drugih projektih.

Več v Dolenjskem listu.

RZ