Dražba prve parcele industrijske cone Jama

Na spletni strani občine Žužemberk je objavljena javna dražba za prodajo nepremičnine na območju industrijske cone Jama. Dražba bo potekala 6. 5. 2021, ob 9. uri ob 13. uri, v odvetniški pisarni v Ljubljani.

Občina Žužemberk je konec preteklega leta pristopila k pripravi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja za pripravo terena in izgradnjo komunalne infrastrukture. Izvedena je bila parcelacije nekaj več kot 3 hektare velikega območja, na katerem je nastalo 6 uporabnih zemljišč. Prva dražba je namenjena parceli št. 811/10, ki meri 2220 kvadratnih metrov, izklicna cena pa je 31.635,00 €. Podrobnosti o dražbi so objavljeni na občinski spletni strani: povezava.

Na območju občine sta sicer aktivni že dve obrtno-industrijski coni; prva je v Žužemberku, druga pa v Hinjah.

Rok Z.