Odločali o sklepih zbora občanov

Žužemberški svetni so zasedali na 9. seji občinskega sveta. Seznanili so se z zaključnim računom proračuna za leto 2023, ki z 8.397.619 EUR prihodkov in 7.278.488 EUR odhodkov predstavlja enega izmed najvišjih v zgodovini občine. Imenovali so tudi nov uredniški odbor Suhokranjskih poti, ki ga bo odslej vodil Matej Kocjančič.

Na dnevnem redu je bila tudi točka o oblikovanju novih ekonomskih cen vrtca. Predvsem zaradi stroškov dela bo nova ekonomska cena za prvo starostno obdobje višja za 27,66 EUR, za drugo pa 24,88 EUR. Cena še vedno ostaja ena izmed najnižjih v regiji.

Najbolj pereča točka dnevnega reda je bilo pričakovano odločanje o sklepih civilne iniciative v zvezi z nameravano gradnjo predelovalnega obraza nenevarnih gradbenih odpadkov. Ker obstajajo indici, da so sklepi nezakoniti, saj posegajo v že pridobljene pravice investitorja, bo občina pridobila neodvisno pravno mnenje. Kljub temu pa so po burni razpravi svetniki soglasno potrdili sklepe zbora občanov: Žužemberški svetniki ZA sklepe, sprejete na zboru občanov.

Župan Jože Papež je v poročilu opravljenih nalog povedal, da se je zaključila gradnja vodovoda v Velikem Lipovcu ter se začela gradnja na Brezovi Rebri. Zaključuje se gradnja cestnega priključka v obrtno cono Jama. Zgrajena je bila pešpot med mostovoma na Dvoru. Statično sta bila sanirana dva grajska stolpa. V teku pa je tudi več manjših vzdrževalnih del.

RZ