Želite obogatiti svoje znanje trženja v turizmu in stopiti korak naprej?

ponedeljek, 30. maja 2022, organiziramo brezplačno delavnico, namenjeno obstoječim in novim turističnim ponudnikom, na območju LAS STIK, ki želijo nadgraditi svoje znanje ter postati bolj prepoznavni in uspešni. Potekala bo od 10:00 do 14.00 v sejni sobi občinskega sveta občine Žužemberk na Grajskem trgu 26 (I. nadstropje).

Delavnico organiziramo v okviru operacije z naslovom Razišči, okusi in doživi Suho krajino skozi interaktivno, povezano in osebno izkušnjo naravne in kulturne dediščine (SKIN). Vsak udeleženec delavnice bo ob pomoči predavateljice in mentorjev razvil nove, privlačnejše turistične produkte in nadgradil obstoječe za svoj še uspešnejši nastop na trgu.   

Vsebina delavnice

  • Predstavitev operacije SKIN.
  • Predstavitev združenj, v katere je vključena občina Žužemberk.
  • Pokoronski turizem in nova strategija STO.
  • Turistična destinacija in povezovanje v marketingu.
  • Trendi v turizmu po koroni in novodobni turist.
  • Ciljne skupine.
  • ITP – integralni turistični produkt in turistični itinerar.
  • Prepoznavnost posameznika in destinacije.
  • Kako se pripraviti na cenjene goste in gostoljubnost.
  • Komunikacija je osnovno orodje dobre prodaje in gostoljubnosti.

Na delavnici bomo predstavili praktične primere iz slovenske prakse turističnih ponudnikov, ki se dnevno soočajo s podobnimi izzivi kot vi. Cilj delavnice je, da vsak udeleženec skozi potek delavnice samostojno ustvari praktičen načrt od oblikovanja do promocije za nove enostavne in integrirane produkte ali nadgradnjo že obstoječe ponudbe.

Veselimo se srečanja z vami.