Odkritje spominske plošče Slavku Glihi

Občina Žužemberk in Kmetijski inštitut Slovenija sta v četrtek, 19. maja 2022 priredila spominsko sejo z odkritjem obeležja v spomin na Slavka Gliho, častnega občna Občine Žužemberk in dolgoletnega direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije.

Spominska seja je potekala v Grajski kletni dvorani. Zbrane svojce, prijatelje in druge goste so nagovorili župan Jože Papež, direktor kmetijskega inštituta Slovenije prof. dr. Andrej Simončič in nekdanji predsednik Društva agrarnih ekonomistov Slovenije prof. dr. Emil Erjavec, za glasbeni vložek pa je poskrbel osnovnošolec Domen Zupančič. Govorniki so slikovito opisali delo pokojnega Slavka in poudarili kako pomemben človek je bil na različnih področjih delovanja.

Po končani seji je pot vodila v Park znanih Suhokranjcev.  Množici ga je predstavil g. Vlado Kostevc, nato pa pot nadaljeval do Sirkove hiše na Bregu, kjer je bila odkrita spominska plošča. Vinogradniški pevski zbor ter osnovnošolki Lana Štrasberger in  Pia Pintar so kulturni program obogatili z glasbenimi vložki, nekaj besed pa sta zbranim še enkrat namenila župan Jože Papež, prof. dr. Andrej Simončič. Spomine na pokojnega in njegov pomemben prispevke Žužemberku je slikovito opisala tudi nekdanja ravnateljica žužemberške osnovne šole mag. Jelka Mrvar. Ob enem se je zahvalila odboru za postavitev spominskega obeležja in akademski kiparki Alenki Vidergar, ki je ploščo tudi oblikovala.

Sklepni del slovesnosti je bila predstavitev in ogled kleti z degustacija zweigelta v gradu. Predsednik Anton Koncilja je v nagovoru predstavil sodelovanje pokojnega Slavka Gliho z Društvom vinogradnikov Suha krajina, nato pa vsem prisotnim ponudil kozarček vina, katerega ambasador je bil prav Slavko Gliha. Za pogostitev s pecivom so poskrbele članice Društva kmečkih žena Suha Krajina in člani Turističnega društva Suha krajina.

Slavko Gliha se pojavlja kot eno izmed pomembnejših imen pri načrtovanju obnove gradu – ustanovil je Odbor za obnovo žužemberškega gradu in kot njegov predsednik vodi projekt obnove. Poleg tega je tudi uspešen vinogradnik in aktiven član Društva vinogradnikov Suhe krajine. Je avtor številnih strokovnih člankov (Zmagujejo pogumni: razvoj regij, Sto let Kmetijskega inštituta Slovenije, Aktualne naloge slovenskega kmetijstva …) in knjig (Stanje in možnosti razvoja kmetijstva v Suhi krajini, Spremljanje in proučevanje realizacije razvojnih programov kmetijstva v SR Sloveniji, Mala šola ekonomike kmetijstva, Zemljiški maksimum …), leta 2010 pa je izdal tudi avtobiografsko delo Moja pota. Za znanega Suhokranjca je bil razglašen leta 2013. (vir: OŠ Žužemberk)

Slavko Gliha je prejel številna odlikovanja. Prejel je častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge v korist kmetijskega razvoja, za dolgoletno uspešno vodenje Kmetijskega inštituta Slovenije in za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine. Prejel je tudi Jesenkovo priznanje Biotehniške fakultete za znanstveno-raziskovalno delo na področju agrarne ekonomike, za velik prispevek k razvoju agrarne ekonomike in k vzgoji raziskovalcev in za uspešno vodenje, opremljanje in kadrovsko rast Kmetijskega inštituta Slovenije. Prejel pa je tudi naziv častnega občana Občine Žužemberk za pomemben prispevek pri obnovi žužemberškega gradu in delovanje v domačem kraju in bil razglašen za znanega Suhokranjca.

RZ