Zbor članov društva upokojencev Dvor

Zbor članov je dogodek, ko pogledamo, kako uspešni smo bili v društvu, kaj smo storili napak ali morda dogodek odpovedali  in zakaj smo to storili. Vedno se dobi odgovor  na vprašanje, ki si ga zastavimo. Polna dvorana je potrditev, da so člani željni informacij, čeprav se trudimo, da informacije posredujemo skozi celo leto.

V soboto 7. marca je društvo upokojencev Dvor izvedlo redni letni občni zbor. Da bi se dogodka lahko udeležilo v čim več članov, smo poskrbeli za prevoz članov iz oddaljenih krajev. Na zboru je bilo prisotnih 65 članov in 5 gostov. Kot običajno smo medse povabili tudi učence podružnične šole z Dvora, ki so pod vodstvom mentorice  ga. Tatjane Hren izvedli recitacije in jih glasbeno podprli. Po izvedenih poročilih je občni zbor pozdravil župan občine Žužemberk, ki je pohvalil dejavnost društva, ki v veliki meri skrbi za starejše in jih redno obiskujejo. Ker je predsednik PZDU bil na drugem občnem zboru je nas pozdravila Milica Korošec namestnica predsednika PZDU Dolenjske in Bele krajine. Na zboru je bil prisoten tudi policist Edvard Kramar, ki je zadolžen za delo na našem področju.  Prisotne je seznanil s problematiko na našem področju in jim svetoval kako se je potrebno odzivati na določene negativne situacije.  Za tem je prisotne pozdravil še Branko Djurič namestnik predsednice DU Straža in Tone Novak predsednik DU Žužemberk. Podeljena so bila priznanja članom društva za požrtvovalno delo in prostovoljcem, ki delajo v projektu Starejši za starejše. Sprejeli pa smo tudi plan dela za letošnje leto. Bistvenih pripomb na poročila in plan ni bilo. Glede na to, da so vsi člani prejeli ob vabilu tudi program, so tako seznanjeni o dogodkih, ki se lahko med letom tudi spremenijo, če situacija narekuje drugače.

Najvišja priznanja,  veliko plaketo ZDUS so prejeli: Antonija Banko, Zvonka  Bradač, Albin  Mrvar in Martina  Zupan.

Ob zaključku smo se ob dobri kapljici in prigrizku zadržali še kar nekaj časa in med seboj pokramljali, saj drugače ni časa,  smo pač upokojenci.

 Dušan Mikec