Vabljeni na brezplačno delavnico STIK v zgodbah

»STORYTELLING« – OD SUHOPARNIH SPOROČIL DO ZGODBE, KI PREPRIČA IN PRODAJA

Območje LAS STIK ima veliko manj poznane, vendar zanimive naravne in kulturne dediščine ter lokalnih ponudnikov, ki predstavljajo velik potencial za turistični razvoj območja. Žal so trenutno lokalni proizvodi in storitve na območju precej nepovezani, območje STIK kljub bogati in pestri ponudbi ni prepoznano kot turistično privlačna destinacija. S projektom »STIK v zgodbah« želimo izboljšati trženje lokalnih proizvodov in storitev ter povečati prepoznavnost območja.

V ta namen organiziramo in vabimo na delavnico z naslovom »Izboljšanje trženja turističnih produktov s pomočjo metode storytellinga«, na kateri boste spoznali kako lahko suhoparna sporočila spremenite v privlačne zgodbe, ki prepričajo in prodajajo. Delavnica bo potekala v torek, 30. 1. 2024 (od 9. do 14. ure) v sejni sobi Občine Žužemberk.

Zakaj zgodba. Človek je od nekdaj tesno povezan z zgodbami. Večina zgodovine bi bila težko zapomnljiva in nezanimiva, če ne bi bila dopolnjena z zgodbami. Zgodba je način komuniciranja s ciljnimi javnostmi (turisti, turističnimi ponudniki, lokalno skupnostjo…). Vsaka zgodba ni dobra zgodba. Dobre zgodbe vedno prinašajo nekaj novega, obetavnega in nepričakovanega.

Vabljeni, da preberete več o delavnici na naši spletni strani. Svojo udeležbo potrdite prek e-pošte na naslov las-stik@ciktrebnje.si ali pokličite na telefonsko številko 07/34 82 103. Razmislite o uporabi okolju prijaznih oblik mobilnosti in tako prispevajte k ustvarjanju zelene trajnosti pri prihodu na delavnico.

Stanka Zorec, LAS STIK