V novembru začetek gradnje obrtne cone na Jami

Občina Žužemberk je s podjetjem Eltim podpisala pogodbo za ureditev obrtne cone na Jami. V coni se bodo izdelale vstopna in povezovalne ceste, uredila se bo meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod. Vrednost pogodbe je 851.406,68 evrov brez davka na dodano vrednost. Za izdelavo platoja bo potrebno izkopati 35.000 m3 zemljin, od katerih se bo 30.000 m3 vgradilo nazaj.

Obrtna cona je bil v mirovanju kar 15 let, kar pomeni prav toliko let zamujenih priložnosti za razvoj in napredek občine. Občina se je prijavila tudi na javni razpis za pridobitev 530.000 evrov iz državnega proračuna vendar na odločitev Ministrstva za gospodarstvo še čaka.