Občani podali pobude za boljši jutri

Včeraj so se zaključili zbori krajanov z županom Jožetom Papežem. Na sedmih različnih lokacijah so privabili številne občane, ki jim ni mar za delovanje občine. Nekateri so podali predloge za izboljšanje življenja v občini, drugi kritike na delovanje občinske uprave, tretji pa le z zanimanje poslušali, kam strmi občina.

Prvi zbor občanov je bil v gasilskem domu v Ajdovcu. Udeležili so se ga številni občani iz ajdovške planote. Župan je najprej spomnil na mnoge investicije, ki so bile izvedene v okoliških krajih, nato pa so svoje predloge in vprašanja podali tudi občani. Izpostavil je cesto do Podlipe s križiščem v Srednjem Lipovcu, ovinek v Srednjem Lipovcu, cesto v Borštu, prve metre asfalta do Frate ter pohvalil iniciativnost občanov za postavitve ekoloških otokov in avtobusnih postaj.

Drug občni zbor je potekal v kulturni dvorani na Dvoru. Tudi dvorjane z okolico zanima delo občine, kar je pričala množična udeležba. Tudi dvorski del občine je bil v zadnjih štirih letih deležen nekaj pomembnih investicij: cesta skozi Dvor, obnova Auerspergove železarne, cesta do Vinkovega Vrha, cesta med Jamo in Stavčo vasjo, cesta in javna razsvetljava na Podgozdu ter v Gornjem Kotu, javna razsvetljava v Mačkovcu ter še mnogo manjših. Po županovi predstavitvi so svoje pobude podali občani, direktor občine uprave Tomaž Hrastar pa si jih je zapisal za nadaljnjo obravnavo na občini.

Tretji občin zbor je potekal v gasilskem domu v Hinjah. Kot je bilo slišati v predstavitvi projektov zadnjih štirih let, je bil tudi hinjski del občine deležen nekaj investicij: cesta in javna razsvetljava na Hribu pri Hinjah in v Hinjah, pomoč pri ureditvi luže na Žvirčah, cesta v obrtno cono Pleš, oddajnik na Vršičku, sanacija prevolske šolske kuhinje in nakup kombija za prevoz otrok, pomoč pri nakupu defibratorjev, itd. Ureditev ovinka na Žvirčah ter preplastitev ceste med Prevolami in Žvirčami pa se zaradi težav s pridobivanjem služnosti in državne odločitve zamaknila v leto 2023. Med vročimi besedami se je našlo tudi nekaj pobud in želja krajanov, ki si jih je župan vzel na znanje.

Četrti občni zbor je potekal v gasilskem domu v Šmihelu. Navzoči občani so podali nekaj konstruktivnih pobud za izboljšanje šmihelskega konca, župan Jože Papež pa je ob tem opomnil na nujno sanacijo tamkajšnje podružnične osnovne šole, šmihelskega mostu ter ceste proti Plešivici in Drašči vasi. Priznal je, da je bilo v tem koncu narejeno malo manj, zato bo ta del občine spet na vrsti v prihodnjem mandatu.

Peti občni zbor je potekal v gasilskem domu na Vrhu pri Križih. Tudi letos je bila dvorana polna, opaziti pa je bilo več zadovoljnih obrazov. Kriška planota je bila namreč deležna več pomembnih investicij: javna razsvetljava, preplastitev Dolnjega Križa in Vrha pri Križu, s pomočjo lastnikov pa je bila asfaltirana tudi vinska gorica Brinovka, urejena luža ter postavljena avtobusna postaja in ekološki otoki.

Šesti občni zbor je potekal v gasilskem domu na Rebri. Tokrat udeležba je bila maloštevilna, a so prisotni kljub temu izrazili veliko zanimanje za razvoj kraja. Župan je dejal, da so bile uresničene vse prošnje, ki so uradno prišle na občini. Tudi sam pa bi si želel kakšno pobudo več. Predvsem ponosen je bil na vaščana Zalisca, ki so med prvimi postavili ekološki otok in bili vzor drugim vasem.

Zadnji, sedmi občni zbor je potekal v avli osnovne šole Žužemberk. Udeležilo se ga je veliko občanov. Tudi tokrat je župan Jože Papež orisal delovanje občine ter projekte, ki jih je realiziral. Na koncu so svoje misli dodali tudi nekateri svetniki, s strani občanov pa je prišlo tudi nekaj pobud.

RZ
foto: Jadranka, Tina in Rok