Šivanje mask za območje Rdečega križa Dvor

Po tem, ko so prve maske sešile prostovoljke iz Žužemberka in okolice, so se na prošnjo Rdečega križa Dvor odzvali tudi krajani iz Dvora in okolice ter zopet pokazali solidarnost v kriznem času.

Odzvalo se je več kot 20 prostovoljk in prostovoljcev, ki so se dela lotili z vso resnostjo. Delo je potekalo kot v proizvodnji. Eni so rezali, drugi šivali, tretji pa bodo maske raznesli po vaseh. V slabem tednu so sešili 712 pralnih mask za območje, ki ga pokriva RK Dvor. Material so prispevali krajani, šivilje in občina.

Hvala vsem, ki ste prispevali k uresničitvi cilja.