ŠD Stavča vas na občnem zboru

V soboto, 9. marca 2019, smo se na občnem zboru sestali tudi člani športnega društva Stavča vas. Tudi tokrat je bilo prisotnih več kot polovica članov, kar potrjuje kolektivnost med člani društva. Po pozdravnem nagovoru predsednika smo poslušali poročila o delu društva v minulem letu. Slednja govorijo o uspešnem delovanju na najrazličnejših področjih.

V letošnjem letu se je predsedniku in drugim organom društva iztekel 4-letni mandat. Po predlogih smo izvedli volitve in za predsednika izvolili Gregorja Pečjaka, medtem ko so se člani upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije le malo prevetrili. Novi predsednik je predlagal, da v prihodnosti damo več poudarka nase, kar smo soglasno pozdravljali.

Zbrane je prijazno nagovoril župan g. Jože Papež ter nas pohvalil kot dobrega turističnega ambasadorja občine. Hkrati nam je predstavil aktivnosti občine za Dvor in okolico ter povabil k sodelovanju z občino.

Društvo bo v tekočem leto ostalo aktivno. Že 23. marca 2019 se bomo pridružili občinski čistilni akciji, sledilo pa bo več aktivnosti rednega vzdrževanja kopališča. Aktivne člane bomo odpeljali na izlet ali dva, pripravili vaški piknik in skrbeli za dobro počutje poletnih obiskovalcev. Več pozornosti bomo namenili rekreaciji in drugim športnim aktivnostim. Glede na sezono pa bomo razmislili tudi o kakšnem javnem dogodku.

Rok Z.