Praznik za občane Jame in Stavče vasi

Odprtje prenovljene ceste, novega vodovoda in javne razsvetljave med Jamo in Stavčo vasjo

14. september 2022 je za občane Jame in Stavče vasi prav poseben dan, praznik! Po dolgih, več kot 20 letih so končno dočakali prenovo ceste z vodovodom in javno razsvetljavo.

Slovesnost se je pričela že na Jami pri »Mžnarčevem križu«. Mžnarčev križ je bil postavljen po prvi svetovni vojnim, ko se Kravcarjev (Kocjančič- stric organista Staneta) Jože, vrne ranjen, ampak živ iz vojne. Prva prenova križa je bila leta 1995, ko je Kristusa obnovil Martin Blatnik iz Podgozda. Zob čas je načel dotrajan križ, katerega je novi lastnik dobesedno prestregel z rokami. Vaščani Jame so imeli željo križ obnoviti, saj je del njihove zgodovine. Zelo veseli so bili, da se je lastnik strinjal. Za delo so poprijeli Stanko, Janez, Sebastjan, Jani in Nejc in vsak prispeval svoj del, Restavratorstvo Legan pa je obnovilo križanega Kristusa. Kot pravi gospa Irma, so se včasih mame vstavile in se pokrižale ob križu. Želi si, da se stara navada ohrani. Križ je blagoslovil župnik Franc Vidmar.

Slovesnost se je nadaljevala pri »Velbku« oziroma na novo zgrajenemu mostu priti Stavči vasi. Ogromna množica ljudi se je nasmejala uvodnemu kratkemu skeču. Povezovalka programa Lili je k besedi povabila župana Jožeta Papeža. Župan se je zahvalil vaščanom Jame in Stavče vasi za vso podporo, pomoč in strinjanju lastnikov parcel glede služnosti. Projekt obnove ceste, z rekonstrukcijo vodovoda in z javno razsvetljavo je stal nekaj več kot 400.000 evrov in vsa sredstva je zagotovila Občina Žužemberk. Župan je poudaril, da smo s tem projektom pridobili tudi bolj kakovostno pitno vodo. Po ubranemu petju Vinogradniške pevske skupine in harmonikarice Sanje, je za mikrofon prijel podžupan Rok Zupančič. V imenu vseh domačinov se je zahvalil županu za požrtvovalno in odlično delo ter ga nagovoril, da pričakuje da sodelujejo skupaj tudi v naslednjem mandatu. V znak zahvale mu je izročil darilo, s katerim je županu orosil oči. Po uradni otvoritvi in prerezu traku, je blagoslovil cesto z mostom in razsvetljavo tudi župnik Vidmar. Zaželel je domačinom varno vožnjo in da jih novi most povezuje. Župan Jože Papež se je z darili zahvalil pevcem, izvajalcem del, nadzorniku in župniku. Čast je doletela tudi najmlajše udeležence dogodka – kolesarje, ki so uradno, prvič »zadirjali« s kolesom čez most.

Dogodek smo zaključili z obilo hrane, slastnih slaščic in ob pijači, za katero so poskrbeli domačini. Dolgo v noč se je slišal tudi glas harmonike.

Besedilo in foto: Jadranka Meglen