Otroški festival v Šmihelu

V Šmihelu smo v soboto, 9. 7. 2022, v okviru Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku, obeležili praznovanje občinskega praznika s kulturno prireditvijo. Na kulturni prireditvi so nastopali učenci Podružnične šole Šmihel, učenke Osnovne šole Zagradec, učenca Glasbene šole Glasbene muze in učenki Uršinih mažoretk Žužemberk, pod organizacijo članice Kulturnega društva Helene Barle. Otroci so pokazali, kaj so se naučili v šoli in obšolskih dejavnostih v šolskem letu, ki je za nami.

Na začetku prireditve nas je nagovoril župan občine Jože Papež, nato pa so s kulturnim programom najprej začeli učenci Podružnične šole Šmihel. Zaigrali so nam odlomek iz pravljice Izlet na modri planet, avtorice Ivanke Mestnik, pod mentorstvom učiteljic Anje Rojc in Marjete Zore ter Nine Banovec in Katje Hribar. Igrico so uprizorili tudi na kulturnem dogodku povezovanju šol ob reki Krki »Krka, zelena žila do srca« in ob rojstnem dnevu  Ivanke Mestnik v Drašči vasi. Nastopili so učenci Nika Ivanec, Neja Glavan, Matevž Pirc, Zala Miklavčič, Enej Barle, Luka Kastelic, Nalin Gruden, Mija Struna Novak, Ula Grajš, Adam Turk, Lan Zaletelj in Lovrenc Vidmar. Igrico je povezovala Tjaša Mrvar.

Učenca Glasbene šole Glasbene muze sta svoje glasbeno znanje, katero izpopolnjujeta že nekaj let pod mentorstvom profesorice glasbe Maje Tajnšek, predstavila vsak na svojem inštrumentu. Anarisa Barle se je predstavila z igranjem na klavir, Bor Peterlin Šimec pa z igranjem na kljunasto flavto.

Oder je bil obarvan tudi s plesnimi točkami. Učenke Podružnične šole Šmihel (Zala Miklavčič, Nalin Gruden, Mija Struna Novak in Ula Grajš), so zaplesale ples, ki so se ga naučile pri urah zumbe, pod mentorstvom Tine Gregorič.

Učenke Osnovne šole Zagradec,  ki so s svojimi plesnimi točkami popestrile šolske prireditve v preteklem šolskem letu (Mia Germ, Nika Turk, Tija Globokar, Jerca Rojc in Nina Kastelic) so se predstavile s plesom, ki so se ga naučile pod mentorstvom učiteljice Helene Barle.

Anarisa Barle in Manca Kuhelj sta se predstavili z mažoretno točko in uporabili znanje, ki sta ga pridobili pri Uršinih mažoretkah.

S svojo samostojno plesno točko pa sta se predstavili še Manca in Mia. Manca Kuhelj se je predstavila s svojo samostojno mažoretno točko in Mia Struna Novak s svojo samostojno točke iz ure zumbe.

Prireditev sta povezovali dekleti Anja Šeme in Maruša Miklič.

Obiskovalci so vse nastopajoče nagradili z velikim aplavzom in jih spodbudili k nadaljnemu učenju igranja, plesa, petja in da bi nam tudi prihodnje leto pokazali svoje talente. Na koncu prireditve je sledilo prijetno in sproščeno druženje. Okrepčali smo se lahko s pijačo, palačinkami in pecivom, za kar so poskrbeli člani Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku.

Helena Barle
Foto: Maša Koler