Nove pridobitve tudi v Gornjem Kotu

V mesecu oktobru je bila zaključena prenova infrastrukture v Gornjem Kotu. Občina Žužemberk je, zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, pristopila k popolni rekonstrukciji sekundarnih vodov z obnovo gospodinjskih priključkov. V duhu dobrega gospodarjenja je bila v izkopane kanale položena tudi električna napeljava za javno razsvetljavo, zahtevnost gradbenih del pa je namesto krpanja asfaltne prevleke terjala popolno preplastitev ceste.

Projekt v vrednosti približno 150 tisoč evrov in v dolžini približno 700 metrov sta izvedla dva oz. trije izvajalci. Izkope in pripravo terena za polaganje vodovodne ter električne infrastrukture je skupaj s komunalo Novo mesto izvedel (Prevozi) Toni Papež, ki za občino Žužemberk pogodbeno opravlja vzdrževalna dela. Asfaltiranje ceste vse do navezave na državno cesto pa je z najcenejšo ponudbo prevzelo podjetje Eltim, z domačim podizvajalcem Gostgrad. Ekipa izvajalcev je tudi tokrat delo opravila z odliko, strokovno in brez dodatnih aneksov, kar je v svojem govoru poudaril tudi župan Jože Papež.

Slovesna otvoritev novih pridobitev je bila v četrtek, 21. oktobra. Dogodka so se udeležili številni vaščani in kar nekaj občanov iz bližnjih vasi. Zbrali so se predstavniki izvajalcev, nekaj občinskih svetnikov in poslanka ga. Anja Bah Žibert. Program so popestrili vaški muzikanti, nekaj besed pa je zbranim namenila tudi vaščanka Milena Legan. Za dramski vložek sta tudi tokrat poskrbeli Mojca Obrstar in Lili Hrovati; slednja je otvoritev tudi povezovala. Da bo cesta varna in ljudi povezovala, jo je Bogu priporočil žužemberški dekan Franc Vidmar. Po koncu uradnega dela so vaščani pripravili še pogostitev.

Pestro investicijsko leto za občino še ni končano. Ravno v tem trenutku poteka rekonstrukcija nevarnega ovinka v Srednjem Lipovcu. Na dan otvoritve je bila podpisana tudi pogodba za rekonstrukcijo cestnega odseka v Dolnjem Križu. Na otvoritev že čaka krajši in s pomočjo občanov narejen cestni odsek na Podgozdu. Krajši odsek pa bo s pomočjo občanov rekonstruiran tudi v Gradencu. Kot je namignil župan, pa se do konca leta nadeja še nekaj zelo pomembnih investicij. A dokler pogodbe niso podpisane, teh informacij ne razkriva.

RZ
foto: Jadranka Meglen in RZ