Letovanje otrok na Debelem Rtiču

Območno združenje RKS Novo mesto razpisuje zdravstveno letovanje za 115 in socialno za 70 otrok.

Termina sta:

  • 11. 7. – 18. 7.
  • 18. 7. – 25. 7.

Za socialno letovanje imajo prednost otroci, katerih starši prejemajo DSP ali najnižje dohodke (do 450 eur/družinskega člana), ki jih dokazujejo z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Do zdravstvenega letovanja so upravičeni otroci, ki imajo v zadnjem letu do februarja tekočega leta, v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni in imajo o tem dva ali več zapisov.

Prijave zbiramo do 1. 7. 2020 ali do zapolnitve mest:

Prispevek 40 eur je za oba letovanja enak nakažete in se nakaže ob prijavi. V primeru, da prispevka ne morejo plačati, pošljejo prošnjo za pomoč pri plačilu prispevka.

OBMOČNO ZDRUŽENJE RKS NOVO MESTO