Gasilski regijski center Žužemberk vendarle bo

Gasilska zveza Slovenija je ob iztekajočem se letu 2022 vendarle našla denar za izgradnjo že dolgo načrtovanjih gasilskih regijskih centrov v Krškem, v Zagorju ob Savi in v Žužemberku. Skupna vrednost javnega naroča bo nekaj več kot dva milijona evrov, od tega bo žužemberški stal dobrih 662 tisoč evrov brez DDV. Izbran izvajalec žužemberškega poligona je litijski TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o..

Poleg investicije Gasilske zveze Slovenije je občina Žužemberk v začetku županovanja Jožeta Papeža že investirala v pripravo platoja, dolžna pa je zgraditi tudi vse komunalne priključke. Trenutno sicer poteka 5 dnevni rok na objavo odločitve o izbiri izvajalca, zato na Gasilski zvezi Slovenije še ne morejo govoriti o pričetku del.

Regijski gasilski poligon bo namenjen praktičnemu usposabljanju gasilcev dolenjske regije. Sestavljal ga bo asfaltni plato širine 20 metrov in dolžine 75 metrov, na njem pa bo stal 14,5 metrski armirano-betonski stolp in 10 kubičnih metrov velik bazen za vodo. Poleg bo tudi 8 metrski betonski plato za tehnično reševanje.

Investicija je gotovo velika pridobitev za občino, vendar se ob tem pojavlja veliko dvomov ali bodo dolenjski gasilci sploh prihajali v Žužemberk na usposabljanja, ob tem pa prispevali še kakšen evro za vzdrževanje objekta. Nedavno so si poligon v Ormožu ogledali župan, direktor občinske uprave in predsednik žužemberških gasilcev. Kot so izvedeli je vadbeni center tam precej osamljen, zato so primorani iskati nove vsebine, ki privabljajo uporabnike. Upamo, da bo nekdanji kamnolom kmalu zaživel in da se poligonu pridružijo tudi druge vsebine.

Gasilski poligon v Ormožu, foto: KTV Ormož

RZ