2. seja občinskega sveta in silvestrovanje z obrtniki

V občini Žužemberk je že vrsto let navada, da se po zadnji decembrski seji župan sreča z obrtniki. Eno leto na Dvoru, spet drugo v Žužemberku. Tokrat se je, poleg svetnikov in svetnic ter občinske uprave, druženja udeležilo skoraj sto obrtnikov iz območja občine Žužemberk. Župan Jože Papež se je prisotnim v nagovoru zahvalil za ohranjanje in ustvarjanje novih delovni mest, ki so ključna za razvoj občine.

Pred srečanjem je v sejni dvorani potekala 2. seja občinskega sveta, kjer je bil potrjen mandat Nataši Zupančič (nadomestila je Jožeta Papeža, ki je ponovno prevzel župansko funkcijo). Formirana so bila delovna telesa občinskega sveta, podano pa je bilo tudi soglasje za odprtje 13. oddelka v vrtcu Sonček pri OŠ Žužemberk.

RZ, foto: Nataša Z.