Zbiranje živil in drugih pripomočkov za pomoč ostarelim

V tednu Rdečega križa 2023 se je odzvala tudi OŠ Žužemberk in podružnična šola Ajdovec. Otroci so ves teden prinašali higienske pripomočke ter razna živila.

Pod mentorstvom Alenke Pavlin, šolsko socialno službo in KORKom Žužemberk so se popisali darovani artikli in se pripravili paketi. Te pakete so prostovoljci odnesli ostarelim občanom, ki so v pomanjkanju in rabijo našo pomoč.

Besedilo in foto: Sajovec Alenka