Zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev

Komunala Novo mesto je najavila mobilno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev od 30. septembra do 4. oktobra 2019. V Žužemberk, na Grajski trg, prihajajo v torek, 1. oktobra, od 8. do 11. ure.

Kot so zapisali na svojem facebook profilu, med nevarne odpadke sodijo:
• odpadna olja
• odpadna škropiva, zdravila in drugi fitofarmacevtski pripravki
• odpadne barve, laki, topila, smole, lepila, hladilne tekočine, kiti, kozmetični izdelki
• onesnaženi sodi (do 200 l)
• svinčeni akumulatorji in ostali baterijski vložki
• ostale kemikalije iz gospodinjstev
• zaoljene krpe, filtri, zaščitna sredstva

Dodatne informacije na: 07 39 32 456