Vabilo na serijo delavnic za spodbujanje podjetnikov in turističnih ponudnikov

V okviru operacije Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (RAST) bomo v septembru izvedli 4 brezplačne delavnice za spodbujanje podjetnikov in turističnih ponudnikov za razvoj in oblikovanje izdelkov, povezanih z lokalnimi posebnostmi ali kulturno in naravno dediščino. Vsak udeleženec delavnic bo ob pomoči predavateljev in mentorjev razvil nove, privlačnejše turistične produkte ali nadgradil obstoječe za svoj še uspešnejši nastop na trgu.

Več na povezavi: https://rast.prijetnodomace.si/