Spoznavajmo Krko in naš kraj – naša kultura in naravna dediščina

“Krka sanjava, se poigrava,

tam med bregovi, kjer sem doma…”

Krka nas spremlja skoraj sleherni dan našega življenja, a jo slabo poznamo. Da bi to popravili in se zavedli njene lepote, smo se učenci in strokovne delavke OŠ Žužemberk, PŠ Dvor, ob 27-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine vključili v 5. Teden kulturne dediščine Slovenije, ki je potekal od 23. do 30. septembra. Letos je potekal na temo Voda – od mita do arhitekture. Naš projekt smo poimenovali Krka- življenje v njej in ob njej nekoč in danes. Cilj projekta je bil učencem približati naravno dediščino z branjem, pogovori in ustvarjanjem na različnih predmetnih področjih.  Pri pouku smo pred delavnicami o vodi  brali zgodbe, peli pesmi, izdelovali akvarije, mobilne ribe in plakate o naši reki. Po uvodnem delu smo naslednji dan  nadaljevali z delavnicami. Delo je po skupnem uvodu za vse učence PŠ, ki ga je v telovadnici vodil g. Drago Piškur s predstavitvijo ribištva, razvoja rib in ekološkimi nalogami ribičev, potekalo v štirih delavnicah. Spoznavali smo življenje- živali in rastline v Krki in ob njej, delo v ribogojnici, ribarjenje v  našem delu reke, eksotične ribe in ribnik s tipičnimi rastlinami. Delavnice so za nas vodili:  ribiča g. Drago Piškur in g. Jože Kovač, g. Igor Špelko in učenec 6.r. centralne šole in naš bivši učenec Tilen Kuhelj. Ogled ribnika nam je omogočil g.Aleš Repar.

Delo smo nadaljevali naslednji teden, v četrtek, 5. 10. 2017. Vsi učenci in strokovne delavke PŠ Dvor smo se najprej ustavili v Edukacijskem in Produktnem Centru Železolivarne na Dvoru. Lastnik g. Stane  Novinc nas je prijazno sprejel v muzeju in nam z živo besedo, video animacijo  ter ogledom muzeja odprl vrata v čas, ko je na Dvoru bilo vse živo, ker je povsod mrgolelo delavcev iz železarne in je bila železarna priviligirana cesarjeva  železarna. Pokazal nam je tudi, kako železovo rudo talijo, vlivajo in oblikujejo danes in razstavljene eksponante, ki so nastali v železarni na Dvoru.  G. Franc Može nas je popeljal okoli ostankov železarne- plavža in modelarne ter nam živo predstavil  družbene razmere takratnega časa. G. Albin Mrvar in g. Peter Bradač sta nas kot učitelj in vajenec seznanila z delom mlinarja, z ostanki Dularjevega mlina in z lehnjakom, ki na Dvoru tvori prelepe pragove.

Učenci so tisti dan in zatem še poustvarjali v šoli, izdelovali smo izdelke  nekdanje železarne iz gline, risali z ogljem umetniške izdelke naše železarne, izdelali plakat o reki Krki in ribah v njej, plesali rajalne pesmi o vodi in peli pesmi o vodi. Naši dnevi so bili tako polni ustvarjalnega nemira in zadovoljstva ob opravljenem delu.

Hvala vsem sodelujočim gospodom, saj kot pravi Kitajski pregovor: »Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.« Hvala, da ste nam povedali, pokazali, nam vzbudili zanimanje in nam pomagali razumeti. Tako ste nam omogočili, da smo življenje ob vodi in v našem kraju začutili, bolj razumeli in pridobili nova znanja.

Zvonka Struna, prof.