Slovesno razvitje novega prapora dolenjskih častnikov

V soboto, 1. junija, je pri gasilskem domu v Ždinji vasi, Območno združenje slovenskih častnikov občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, organiziralo slovesno razvitje novega prapora. S himno Republike Slovenije, se je pričela slovesnost, ki so jo pripravili v počastitev 30-letnice preimenovanja iz Občinske konference Zveze rezervnih vojaških starešin Novo mesto v Občinsko združenje slovenskih častnikov Novo mesto. Od časa preimenovanja se je ime združenja prilagajalo spremembam v organizaciji lokalne samouprave. Na podlagi tradicije je združenje v svoj naziv dodajalo imena občin, na območju katerih deluje že 62 let. Med prisotnimi je bilo veliko takih, ki so se v združenje vključili ne le pred tridesetimi, temveč tudi štiridesetimi in nekateri tudi pred petdesetimi leti. Ves čas so izvajali osnovno poslanstvo združenja – to je delovati v obrambnih strukturah, katerih cilj je priprava in po potrebi izvajanje obrambe domovine. In to so v vojni za samostojno Slovenijo tudi storili. Zato so ponosni na prehojeno pot in doseženo v preteklosti. Na slovesnosti je bil razvit novi prapor združenja, na katerem je navedeno celotno ime združenja. S tem so počastili uspešno sodelovanje z občinami, ki poteka neprekinjeno od njihovih ustanovitev. Novi prapor je, predsedniku Vasiliju Marašu, predal Martin Jugovec, podpredsednik Zveze slovenskih častnikov. Župani in predstavniki domicilnih občin so na prapor pripeli tudi spominski trak. V imenu vseh županov je prisotne pozdravil župan občine Šmarješke Toplice gospod Marjan Hribar. Na slovesnosti so podeljena tudi priznanja posameznim nekdanjim članov predsedstva združenja, ki so v preteklosti bistveno pripomogli k uspešnem delovanju združenje. Slednje je bilo in je danes zopet eno od najbolj aktivnih v zvezi. Priznanja so prejeli: Branko Đukić – bronasta medalja ZSČ, Janez Sluga – častni znak Zveze slovenskih častnikov, Boris Pogačar – plaketo ZSČ, Matija Gotenc – priznanje za zasluge v ZSČ in Rafko Križman – zlato plaketo ZSČ.

V programu, ki ga je povezovala Nina Štampohar, je nastopil Tamburaški orkester Folklornega društva Kres. Prisotnim je bil podeljen tudi bilten, ki so ga v združenju pripravili ob obletnici. Bilten je nastal na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva in s pomočjo avtorjev, ki so pripravili svoje prispevke. Nastalo je 70 strani besedila s 86-imi fotografijami, ki prikazujejo delovanje v omenjenem obdobju.

Tega slavnostnega dejanja ne bi mogli izvesti brez finančne podpore občin, podjetij in posameznikov. Donacije so prispevali: občine Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Straža, Žužemberk, Mirna Peč, Škocjan in Novo mesto, podjetje L-Tek, Ivan Kralj in Janez Jenič. Na drog prapora so vtisnjeni tudi žebljički organizacij in posameznikov, ki so prispevali sredstva za nakup novega prapora. Sredstva so prispevali: Zmagoslav Udovič, Ivan Petančič Ičo, Vojislav Grobovšek, OZSČ Bela krajina, Marjan Krmelj, Tatjana Vinič, Matjaž Goričar, Anton Andrejčič, Franc Anderlič, Janez Jenič, Andrej Banko, Bogdan Mali, Anton Rangus, Janez Butara, Marko Tavčar, Jelka Može, Boris Petančič, Jože Florijančič, Boris Pogačar, Boris Dular, Sonja Gimpelj, Radko Luzar, Ivo Longar, Feri Dominko, Anton Perko, Mitja Bukovec, Marko Grošič, Marko Klinc, Pavel Golob, Franc Jarc, Darko Mojstrovič, Jure Ajdič Pogačnik, Janez Lesjak, Jože Ribič, Ivan Kralj, Martin Grubar, Dušan Hočevar, Vasko in Fani Maraš, Anton Fortuna, Rudolf Sever in Franc Konček.

Namesto zaključka, še uvodna misel predsednika: »Čas teče hitro, a se počasi premika. 5. junija bo 30 let, ko je bilo izvedeno uradno preimenovanje Občinske konference zveze rezervnih vojaških starešin Novo mesto v Občinsko združenje slovenskih častnikov Novo mesto. S tem se je končal proces, ki se je pričel že pred vojno za samostojno Slovenijo. V letu 1991 smo člani, ki smo bili razporejeni v enote teritorialne obrambe, milice ali civilne obrambe opravili svojo dolžnost.« Opravili smo je tedaj in bi tudi danes, saj je to poslanstvo našega združenja.

 

Besedilo: V. Maraš

Foto: Miran Zupančič