Redni letni občni zbor DU Žužemberk

Člani Društva upokojencev Žužemberk so se 12.3.2023 zbrali na rednem letnem občnem zboru v gostišču Zupančič v Žužemberku. Po nekajletnih posledicah pandemije, se stanje v društvu počasi normalizira. V uvodu je predsednik društva Anton Novak vse prisotne pozdravil, prav tako tudi goste današnjega zbora, žužemberškega župana Jožeta Papeža, rajonskega policista Edvarda Kramarja, predsednika PZDU (Pokrajinska zveza društev upokojencev) Dolenjske in Bele krajine Dušana Kraševca, ter predsednika DU Dvor Dušana Mikca. Čas seveda vrtoglavo hiti in po besedah predsednika društva, je opaziti, da je društvo veliko več članov za vedno zapustilo, kot je pristopilo novih članov. Na zboru je bilo prisotnih nekaj preko sto članov društva. Pri upokojenskih aktivnostih se tudi zelo pozna neprisotnost, ali zaradi nezainteresiranosti ali pa finančnih nezmožnosti, biti prisoten na dogodkih ki jih društvo organizira. Z željo, da se udeležba poveča je bilo izrečenih kar nekaj besed, predsednika in vodij nekaterih sekcij v društvu. Izvolitev delavnega predsedstva in njegovo delo je potekalo nemoteno. Podana so bila poročila predsednika, blagajnika, ter ostalih vodij aktivnosti. Društvo je leto 2022 končalo z negativnim finančnim stanjem. Predstavljen je bil plan dela, ter finančni plan za leto 2023. Žužemberška literarna predstavnica Silva Mohorčič je v nadaljevanju predstavila nekaj svojih pesnitev, ter z njimi požela prijeten aplavz. Sledila je beseda gostov, med katerimi je žužemberški župan Jože Papež vse prisotne pozdravil, ter izrekel nekaj spodbudnih besed s strani občine, glede prostorov in same donacije občine. Bolje izpolnjen letni plan društva v občini in izven nje, več možnosti za dobljena finančna sredstva ter podporo občine. V nadaljevanju je predsednik PZDU Dušan Kraševec vse prisotne pozdravil, predstavil delo pokrajinske zveze, ter pozval društvo in sekcije v njem, za čim večjo udeležbo na predstavitvah v dolenjski in belokranjski regiji. Pohvalil udeležbo na športnem področju, ter dobre rezultate žužemberške športne sekcije v preteklih letih, s povdarkom na še več športnih in ostalih disciplin, ki jih PZDU omogoča. Predsednik DU Dvor Dušan Mikec je tudi izrekel nekaj pohvalnih besed o druženju med obema društvoma upokojencev.
Pod razno ni bilo diskusije, zato je nadaljevanje občnega zbora prešlo v prijetno druženje z malico in dobro kapljico gostišča Zupančič z željo po večji udeležbi in aktivnosti upokojencev…

Jole Andrijanić