Redni letni občni zbor DU Žužemberk 2020

Leto je naokoli, na 8. marec 2020, so se člani DU Žužemberk zbrali v gostišču Zupančič v Žužemberku, na rednem letnem občnem zboru. Vse navzoče je pozdravil predsednik društva Anton Novak, nakar je sledil kulturni program žužemberških osmošolcev z recitali in pesmimi, nekaj pesmi so zapele tudi žužemberške pevke, pa tudi upokojenka gospa Silva Mohorčič nam je predstavila nekaj svojih novih pesnitev.

V nadaljevanju je sledila izvolitev delavnega predsedstva, ugotovitev verifikacijske komisije, da smo sklepčni. Podana so bila poročila predsednika, blagajnika, ter vodje skupine starejši za starejše. Vsi so nam nazorno predstavili delo v društvu. Nakar so jih člani DU še potrdili.Predstavljen je bil plan dela za 2020/2021 in tudi potrjen. Pridobili smo nekaj novih članov, nekaj pa nas je tudi za vedno zapustilo, kar smo tudi z enominutnim molkom počastili. Predsednik društva se je dolgoletni članici in poverjenici za Draščo vas zahvalil za minulo delo, ter ji podaril prelep šopek rož.

Besedo so dobili tudi gosti, med katerimi je bil žužemberški župan Jože Papež, ter podžupan Rok Zupančič, ki sta izrekla tudi nekaj pohvalnih in spodbudnih besed na račun društva in aktivnosti. Varnostno problematiko žužemberške občine je predstavil rajonski policist g. Edvard Kramar, besedo gostov je imela tudi ga.Milica Korošec-podpredsednica PZDU za Dolenjsko in Belo krajino , ki je prisotne seznanila s pomembnostmi PZDU-ja in na koncu še nekaj spodbudnih besed predstavnikov iz sosednjih društev upokojencev, Veliki gaber in Dvor.

Ker pa je občni zbor potekal ravno na 8. marec, so vse pripadnice ženskega spola v društvu dobile rožico. Nadaljnje druženje je potekalo ob prijetnem klepetu, topli malici in dobri kapljici….

Jole