Prekuhavate vodo?

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naj vodo prekuhavajo.

Na njihovi spletni strani je zapisano:

Komunala Novo mesto ponovno obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, da je zaradi povečane motnosti potrebno vodo pred uporabo prekuhati.
Obvestilo velja do preklica. Obvestilo ne velja za uporabnike, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Gornji Križ (Gornji in Dolnji Križ, Vrhovo, Reber, Zalisec).
Komunala Novo mesto prosi za razumevanje.

 

Vir: http://www.komunala-nm.si/novice-in-obvestila/zbk1/

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, da ukrep prekuhavanja vode, ni več potreben.
Komunala Novo mesto se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje. Dne, 29.1.2014