Požar na kozolcu – Žužemberk

Nekaj minut pred peto uro popoldne, je v Žužemberku(Trške njive) zagorel kozolec. Požar je najverjetneja zanetila strela.

POŽARI IN EKSPLOZIJE
7.5.2013 16:38
Požari v objektih – Nestanovanjske stavbe
ŽUŽEMBERK, Požar kozolca Trške njive, občina Žužemberk

Vir: spin.sos112.si