okOLJE – Zbiraj odpadno jedilno olje za čistejše okolje

V mesecu marcu smo pričeli z novim projektom katerega partnerji smo LAS STIK, Komunala Novo mesto d.o.o. in Komunala Trebnje d.o.o. Glavni cilj projekta je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja. Dolgoročna korist bo neposredno za občane z zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo. Med drugimi z reciklažo odpadnega olja izboljšujemo kakovost podtalnih voda in ohranjamo naravo, saj bi olje sicer končalo v naravi in posledično onesnaževalo podtalnico.

Med pravilne načine odstranjevanja ne sodi zlitje v kuhinjski lijak ali v straniščno školjko, v greznico, malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo. Nemalokrat se odvrže tudi na kompost ali se uporabi kot dodatek krmi za živali. Škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po travnatih površinah. Odvrženo jedilno olje se sčasoma spere v podzemlje do podtalnice. Ko pa se podtalnica onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost izboljša.

V Občini Žužemberk bomo iz projekta financirali tri zbiralnike, ki se bodo nahajali na naslednjih lokacijah: pri Osnovni šoli Prevole, pri Osnovni šoli Dvor in v Žužemberku v zbirnem centru. Vsakemu gospodinjstvu pripada ena gospodinjska posodica za večkratno uporabo. Za dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na Komunalo Novo mesto na telefonsko številko 07 39 32 480 ali pisarno LAS STIK 07 34 82 108.

Tanja Vrčkovnik Kravcar, CIK Trebnje