Oglarjenje v Srednjem Lipovcu

IMG_1167Minuli petek so se v občini Žužemberk pričeli Trški dnevi, ki bodo popestrili julijske dneve v Suhi krajini. Med prvimi prireditvami Trških dni je bila tudi prižig oglarske kope v Srednjem Lipovcu.

Že tradicionalno so se tudi letos zbrali oglarji Srednjega Lipovca in sestavili oglarsko kopo. Po besedah glavnih oglarjev Branka Skubeta in Franca Vidmarja, so se priprave za kopo pričele že v mesecu aprilu, ko so začeli s pripravo drv za kopo. Glavna dela pa so se odvijala v zadnjih dneh in sicer s samo postavitvijo oz. zlaganjem lesa v kopo in njenim prekritjem z zelenjem ter zemljo. Po njunih besedah je v kopi zloženih 30 m3 bukovih drv, iz katerih se bo pridobilo približno 2 toni oglja. Kot minula leta so tudi letos k pripravi kope pristopili vaščani in prijatelji ter s skupnimi močmi sestavili kopo in pripravili odlično prireditev. Kar je potrebno posebno poudariti, in je zelo spodbudno, da je pri postavitvi kope sodelovalo veliko mladih. To nas lahko navdaja k temu, da tradicija oglarjenja ne izumira in se prenaša na mlajše rodove. Pred slavnostnim prižigom kope so vaščani pripravili zanimiv kulturni program s pevci Vinogradniškega društva, pevkami Turističnega društva in domačimi harmonikaši ter skečem o dveh izgubljenih gozdarjih. Seveda pa na koncu ni manjkala pogostitev obiskovalcev, za kar so poskrbeli oglarji z odličnim oglarskim golažem in vaške gospodinje z domačim pecivom.

Kopa bo »gorela« še vsaj dva tedna in si jo je vredno ogledati in pokramljati z oglarji, ki vam bodo podrobno predstavili oglarjenje.

Besedilo: McM, Foto: Marko Zupančič