Odprta kar tri cestna gradbišča

Te dni potekajo gradbena dela na kar treh gradiščih na območju občine Žužemberk. Obnavlja se zadnji del ceste skozi Dvor in cesta Mali Lipovec – Podlipa, pripravlja pa se tudi teren za asfaltiranje ceste Zafara – Trebča vas. Dela potekajo po načrtih, otvoritev dveh odsekov pa je predvidena že za občinski praznik.