Mladi na lokalne volitve

Mladi se zopet podajamo na lokalne volitve. Tudi tokrat neobremenjeni s preteklostjo, politično neodvisni in s pogledom v prihodnost. Pred štirimi leti ste nam izkazali veliko zaupanje, za kar smo vam še vedno iskreno hvaležni.

V iztekajočem se mandatu smo pridobili dragocene izkušnje, s katerimi bomo nastopili še odločneje. Z jasnimi načelicilji in posluhom do ljudi pa vas bomo z vso resnostjo zastopali tudi v prihodnjem mandatu.

Zavzemamo se za vse generacije. O tem gotovo pričata dve dejstvi. Tudi mi smo bili pobudniki vzpostavitve uspešnega sistem brezplačnih prevozov za starejše, prav tako pa smo tudi mi podali pobudo za subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. Aktivno smo vključeni v evropski projekt “Turistična destinacija Suha krajina“, ves čas pa predlagamo nove ter podpiramo vse razvojno naravnane projekte. V občinskem svetu sodelujemo konstruktivno in nekonfliktno.

Tudi v prihodnje se bomo zavzemali za ugodno politiko vseh z vseh delov občine – mladih, mladih družin in starejših. Za izkazano zaupanje in podporo se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lista mladih Suhe krajine