Izvajalec del za obnovo Auerspergove železarna ni bil izbran

Ministrstvo za kulturo je dne, 10. 9. 2019, objavilo odločitev o oddaji naročila Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne Dvor. Vsi prijavitelji so s ponudbo presegli zagotovljena sredstva, zato nihče ni bil izbran.

Na javno naročilo so prispele tri ponudbe podjetji GPI Tehnika d.o.o., SL-Inženering Boršt in VG5 d.o.o.. Najnižjo vrednost ( 2.344.279,01 €) je ponudilo podjetje GPI Tehnika d.o.o., a žal precej večjo od zagotovljenih sredstev. Iz odločbe je razvidno, da zagotovljena sredstva celotnega projekta znašajo 2.030.740,00 €, medtem ko je bilo za izvedbo obrtniško instalacijskih del namenjenih le 1.572.440,14 €. Naročnik tako ni prejel nobene dopustne ponudbe ter sklenil, da se naročilo ne odda.

Ministrstvo za kulturo bo glede na okoliščine pripravilo novo javno naročilo, kar bo pričetek del na težko pričakovanem projektu nekoliko zamaknilo.

O projektu: Suhokranjske novice

O javnem naročilu: e-naročanja