Izbran izvajalec za rekonstrukcijo ceste skozi Dvor

Na portalu javnih naročil je naročnik Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo, v skladu z zakonom objavil odločitev o oddaji javnega naročila. Izgradnjo hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor – Soteska bo prevzelo podjetje KOMUNALNE GRADNJE d. o. o., s ponujeno vrednostjo 685.852,71 EUR z DDV. Pričetek del je predviden v začetku prihodnjega leta.

Ponudbo za izvedbo javnega naročila je sicer oddalo 13 ponudnikov. Preostali ponudniki (z izjemo enega) so dela ocenili med 800 in 900 tisoč evri.