Frida Černač praznovala 80 let

16. januarja je dopolnila 80 let gospa Frida Černač iz Žužemberka. Rodila se je družini iz Lenarta pri Slovenskih Goricah. Ob dveh bratih in dveh sestrah so živeli skromno, a gospa pravi da ji ni bilo sile. Otroštvo je bilo lepo in razigrano. Osnovno šolo je hodila v Lenart. Po koncu osnovne šole je odšla k bratu v Kamnik, kje se je vpisala v gimnazijo. Prvo zaposlitev je dobila v Ljubljanski porodnišnici. Ob delu pa se je še dodatno izobraževala. V Ljubljani je spoznala moža Sandija in se leta 1964 poročila. V zakonu sta se jima rodila sinova Bojan in Tomaž. Leta 1965 pa je bilo za gospo Frido prelomno, saj sta z možem zapustila Ljubljano in prišla v Žužemberk. Zaposlila se je v tedanjo Iskro in delala tam do upokojitve. Dolga leta je bila aktivna blagajničarka pri raznih društvih v Žužemberku. Gospa Frida je še čila in delovna, saj sama obdeluje svoj vrt. Dodatno voljo do življenja pa ji dajeta vnuka Erik in Timotej.

Ob njenem jubileju smo jo obiskali KORK Žužemberk, DU Žužemberk ter ji zaželeli še veliko zdravih in srečnih let.

Foto: Plot Nada
Napisala Sajovec Alenka