Dvorski aktivisti Krajevne organizacije Rdečega križa

Maloštevilna udeležba članov KORKa na Občnem zboru , 22. februarja 2020, še ne pomeni, da niso člani aktivni.

Predstavnica dvorskega KORKa, Marija Legan, se prebrala poročilo dela za leto 2019. KORK šteje 497 članov oz. toliko ljudi je plačalo članarino. Za pobiranje članarine in organizacijo drugih dejavnosti skrbi 14 aktivistov, po eden v vasi, na Dvoru jih je nekaj več.

Za novo leto so aktivisti obdarili 130 starostnikov na domu, 5 invalidnih oseb ter 15 starostnikov v domovih za starejše občane. Na Laščah pa so imeli srečanje za starejše nad 70 let. Srečanja se je udeležilo kar 45 udeležencev.

Več v naslednji številki Suhokranjskih poti.

Jadranka