Do Vinkovega Vrha in Stavče vasi kmalu po novi cesti

V mesecu maju se je pričel rekonstrukcija izjemno nevarnega cestnega odseka do Vinkovega Vrha, ki bo trajala predvidoma do začetka julija. V tem času bo na odseku popolna zapora, obvoz pa je urejen s prometno signalizacijo. Občina Žužemberk je na javnem razpisu izbrala najugodnejšega ponudnika, Eltim d.o.o., ki bo rekonstrukcijo opravil za malo manj kot 150 tisoč evrov, vključno z davkom na dodano vrednost.

Rekonstrukcijo ceste z gradnjo primarnega vodovoda pa bo deležna tudi makadamska cesta med Jamo in Stavčo vasjo. Primarni cilj projekta je ukinitev močno dotrajanega cevovoda preko reke Krke, ki zaradi velikih vodovodnih izgub in visokih stroškov sanacij okvar predstavlja veliko breme za občinski proračun. Vrednost projekta z asfaltno prevleko, vključno z davkom na dodano vrednost, bo približno 400 tisoč evrov. Dela se bodo začela v maju in bila zaključena še pred občinskim praznikom. Tudi na tem odseku bo veljala popolna zapora ceste.

RZ