Čudovita kaligrafija

cudovitakaligrafija-1Zadnji dan septembra smo imeli čast poslušati predavanje z naslovom »Čudovita kaligrafija«. Predaval je umetnik te pisave Stane Osolnik iz Kamnika v grajski kletni dvorani v žužemberškem gradu.

Kaligrafija je sestavljenka iz grških besed »lepota« in »pisanje«. To je vrsta umetnosti, ki se ukvarja z abstraktnim oblikovanjem pisave. Stane Osolnik, virtuoz poslikav z gosjimi, kovinskimi in drugimi peresi, uporablja za svoja dela zemeljske barve, kot so jih uporabljali v tistih časih, ko je bila ta umetnost pisanja knjig na vrhuncu. Oblečen je bil v kuto menihov, ker so tiste stare knjige pisali in prepisovali včasih izključno menihi v samostanih. Stane uporablja tudi tehniko s tušem in zgrafito. Začetne inicialke nariše in pobarva s pozlato in jih okrasi z ornamenti iz duhovnega in posvetnega življenja. Uporablja eno prvih pisnih standardov v Evropi. To je karolinška minuskula, ki je bila v uporabi za časa Karla Velikega in so jo uporabljali med letoma 800 in 1200, potem pa jo je počasi izpodrinila Gotica, ki je bila bolj stisnjena in je uporabila manj prostora na papirju. Na ogled smo imeli iluminacije starih zapisov, Stanetove originale, risbe in slike v njegovih knjigah. Videli in otipali smo lahko pravi pergament in fino ustrojeno živalsko kožo, na katero so včasih pisali in ornamentirali svoje delo menihi v tujini in tudi v Sloveniji. Doživetje pa je bilo poslušati številne izkušnje iz njegovega življenja.

Stane Osolnik je tudi naš grajski pisar, kar nam je v veliko čast, da imamo v svoji sredini umetnika svetovnega slovesa.

Miran iz Boršta