Cepljenje psov proti steklini

Seznam cepljenja:

  • Ponedeljek, 15.06. 2020  8.00 Brezova Reber  8.30 Veliki Lipovec  9.00 Ajdovec  9.30 Podlipa 10.00 Srednji Lipovec 10.30 Trebča vas 10.45 Sadinja vas 11.00 Vinkov Vrh 11.30 Dvor 12.15 Gornji Kot 12.30 Dolnji Kot
  • Torek, 16.06.  2020 8.00 Stavča vas 8.30 Lašče 9.00 Lopata 9.30 Sela (Hinje) 9.45 Vrh (Hinje) 10.15 Visejec 10.45 Ratje 11.15 Prevole 11.30 Žvirče 12.00 Pleš 12.15 Hinje
  • Sreda, 17.06. 2020 8.00 Podgozd 8.30 Jama 9.00 Veliko Lipje 9.15 Malo Lipje 9.30 Gradenc 10.00 Plešivica 10.30 Budganja vas 11.00 Žužemberk  (desni breg) 12.00 Zafara 12.30 Žužemberk  (levi breg)
  • Četrtek, 18.06. 2020 8.00 Prapreče 8.30 Vrhovo 8.45 Gornji Križ 9.15 Šmihel 9.45 Klečet 10.00 Drašča vas 10.30 Dešeča vas 11.00 Cvibelj 11.30 Reber 12.00 Zalisec

Cepljenje lahko opravite tudi  v veterinarski ambulanti:

  • vsak  delavnik od 7. do 19. ure,
  •  ob sobotah pa od 7. do 11. ure.

Pri cepljenju imejte s seboj  EMŠO lastnika psa, ki je  obvezen podatek v centralnem registru psov.  Za cepljenje in čipiranje  mladičev je obvezen podatek o poreklu njihove matere. Za odjavo psa se zaračuna  10,08 EUR, cepljenje proti steklini se zaračuna 31,42 eur.

Več informacij:

  • Novo mesto: 07 39 34 740,
  • Žužemberk (med 7. in 8. uro): 07 308 73 19

Letak: CepljenjeProtiSteklini-2020