22 otrok na jesensko letovanje na Debeli Rtič

V okviru dobrodelnega projekta FIHO sredstev smo v času jesenskih počitnic, od 28. 10. do 4. 11. 2023 omogočili enotedensko letovanje dvaindvajsetim otrokom iz območja OZ RKS Novo mesto (osmim iz Mestne občine Novo mesto, desetim iz Škocjana in štirim iz Žužemberka). Prijave za vključitev otrok so zbrale šolske svetovalne delavke omenjenih šol.

V Mladinskem zdravilišču RKS Debeli rtič so se otroci kopali v notranjem bazenu, raziskovali obalo, se igrali družabne igre, se športno udejstvovali v lokostrelstvu, igrah z žogo in štafetnih igrah, obiskali največji oljčnik v Sloveniji, iskali skriti zaklad ter ustvarjali. Preko kviza so preverili svoje znanje in se učili o lokalni kulturi. Udeležili so se delavnice Digital school, kjer so se cel teden preizkušali v osnovah programiranja.

Pester program je vključeval različne aktivnosti, ki so zadovoljile različne interese in zagotavljale uravnoteženo mešanico zabave, učenja in sprostitve med letovanjem. Otrokom bodo počitnice gotovo ostale v lepem spominu.

Maja Gorenc Šulc
Univ. dipl. soc. del.

Foto: iz letovanja