Vaščani uredili ekološka otoka

V spomladanskih mesecih smo vaščani Stavče vasi dokončno uredili dva ekološka otoka; enega s prav posebno postavitvijo. S pomočjo Občine Žužemberk, ki je prispevala pesek, cement in deske smo izdelali podstavke in škarpo ter nanjo postavili leseno ograjo. Vaščani smo poleg dobre volje in prostovoljnega dela kupili še armaturne mreže, železno konstrukcijo za ograjo, barvo, pločevinaste obrobe in nekaj drobnega gradbenega materiala. Ker vas še nima javne razsvetljave smo se odločili tudi za nakup solarne svetilke, ki razsvetljuje nov ekološki otok.

Za posluh in pomoč pri urejanju ekoloških otokov se iskreno zahvaljujem županu in vaščanom. Skupaj smo naredili dobro delo, ki je v ponos tako Občini Žužemberk, kot tudi Stavči vasi.

Besedilo in fotografije: Rok Zupančič