Nov zvon na Vrhovem

Cerkev sv. Križa na Vrhovem pri Žužemberku veselo odzvanja že nekaj dni. V soboto, 8. 5. 2021, so v zvonik namestili nov zvon. Zamenjal je starega in poškodovanega, ki je tam odzvanjal kar 223 let. Blagoslov je, ob prisotnost vaščanov, opravil dekan Vidmar.  Nova pridobitev tehta 382 kilogramov in je uglašena na ton A. Zvon ima tudi dva botra, in sicer Anico Špelko iz Vrhovega in Andreja Nahtigala iz Zdenske vasi.

Cerkev sv. Križa je v pisanih virih omenjena posredno z vasjo Križ leta 1327, samostojno pa leta 1526 v popisu cerkvenih dragocenosti. V osnovi še srednjeveško arhitekturo je prekrila temeljita barokizacija, verjetno že v sredini 17. stoletja. Njene elemente lahko slutimo v oknih prezbiterija, katerih oblika navaja misel še na poznogotske forme. Lesen nastavek glavnega oltarja novobaročnih oblik iz leta 1865 je izdelek Jurija Tavčarja – Idrijskega, kipi na njem pa so verjetno še baročni. Stranski oltar Žalostne Matere božje je ljudsko delo, verjetno prav tako iz 19. stoletja. Stranski oltar, posvečen sv. Antonu, je tip zlatega oltarja iz 17. stoletja. Njegov nastanek določa letnica 1648, obnovljen pa je bil leta 1936. Današnja podoba cerkve je rezultat barokizacije, ki je zapustila tudi kvalitetno oltarno opremo, dopolnjeno v 19. stoletju. Izpostavljena in slikovita lega oblikuje kvaliteten in prepoznaven cerkveni ambient. (Odlok UL)

foto: Slavka Nahtigal