Rekonstrukcija cest Zafara – Trebča vas in Srednji Lipovec – Podlipa

V letošnjem letu bodo občinske investicije zaznamovane z rekonstrukcijami cest. V polnem teku je rekonstrukcija državne ceste skozi Dvor, kmalu pa se bodo pričela dela tudi na relaciji Zafara – Trebča vas in Srednji Lipovec – Podlipa. Občina Žužemberk je na zadnjem javnem razpisu izbral izvajalca, ki bo po pogodbeni vrednosti dela opravil za 794.662,99 € z DDV. Prav tako potekajo intenzivna pogajanja za cesto Smuka – Žvirče; križišče na Žvirčah naj bi se uredilo že letos, ostali odseki pa v naslednjih letih.

Na javni razpis za rekonstrukcijo ceste Zafara – Trebča vas se je javilo 10 izvajalcev, med katerimi je bil s ponudbo 259.689,28 € najugodnejši Eltim d. o. o.. Na javni razpis za rekonstrukcijo ceste Srednji Lipovec – Podlipa se je javilo 9 izvajalcev. Tudi pri tem sklopu je bil s ponudbo 399.399,11 € najugodnejši Eltim d. o. o.. Na javni razpis za rekonstrukcijo križišča na cesti Dvor – Brezova Reber se je javilo 8 izvajalcev, med katerimi je bil s ponudbo 135.574,60 € zopet najugodnejši Eltim d. o. o. iz Gabrovčca pri Krki. Skupna projektantska ocena del je bila sicer okoli 2 milijona 200 tisoč evrov, z javnim razpisom pa je občina “prihranila” skoraj milijon štiristo tisoč evrov.

V naslednjih dneh je planirana uvedba del za cesto Zafara – Trebča vas, pričakovano dokončanje in otvoritev pa že za občinski praznik. Dokončanje del na cesti proti Podlipi je planirano do konca leta. Rekonstruirane ceste bodo tako sodobnejše in varnejše.

Rok Z.