III. dvorski likovni dnevi

dvorskiLikovniDneviDomačija Rezelj, Dvor pri Žužemberku, 5. do 8. avgust 2014

Nekakšno uverturo v III. delovno druženje likovnih ustvarjalcev na Dvoru je predstavljala že razstava likovnih del I. in II. Dvorskih likovnih dnevov, katere otvoritev je bila na gradu v Žužemberku 11. julija 2014. Udeležil se jo je tudi minister za kulturo Jernej Pikalo, ki je dogodek dodatno in pomenljivo osmislil. Občina Žužemberk je namreč razstavo vključila v program praznovanj Trških dni in sofinancirala tudi izdajo zloženke s strokovno predstavitvijo vseh 19 likovnih ustvarjalcev.

Družina Rezelj pa s popolno predanostjo in z veseljem že tretjič prevzema vlogo glavnega organizatorja in gostitelja mednarodne slikarske kolonije, imenovane DVORSKI LIKOVNI DNEVI. Pobudnica tega projekta pa je Ana Cajnko, profesorica likovne pedagogike in aktivna likovna ustvarjalka.

DVORSKI LIKOVNI DNEVI, ki potekajo na domačiji Rezelj na Dvoru pri Žužemberku, se pričenjajo v torek, 5. avgusta in trajajo do petka, 8. avgusta 2014. Na njih sodelujejo: IVANA ANDRIĆ TODIĆ, IGOR BANFI, LUCIJAN BRATUŠ, ANA CAJNKO, MILENA GREGORČIČ, JADRANKA KAČIČ, MATJAŽ MAUSER, TANJA ŠPENKO, JANEZ ŠTROS, BORIS ZAPLATIL in META VOVK MAUSER.

Pri izboru avtorjev je ohranjen delček lanskoletne ekipe, ki se ji pridružujejo nova imena. Tako je že a priori zagotovljena pestrost motivov, stilov, tehnik, načinov in pristopov likovnega ubesedovanja.

Prijazno povabilo družine Rezelj, prijetno medsebojno druženje, naravne lepote in kulturne znamenitosti ožjega in širšega področja so pravi vzroki za ustvarjalni preklop. Marsikateri likovni ustvarjalec se povsem prepusti novim motivnim spodbudam. Nekateri ostanejo na poligonu ustaljenih ustvarjalnih zanimanj, ki pa jih žlahtnijo z refleksijami novega in drugačnega ali pa jih le skrbno zbirajo za kasnejša likovna realiziranja. Tudi od že znanega dela ekipe lahko pričakujemo svežih rešitev, saj likovniki s seizmografsko občutljivostjo spremljajo, doživljajo in likovno izživljajo zunanji in svoj notranji svet.

Mednarodne likovne poetike se v tem delu Suhe krajine povsem bujno razcvetajo v različnih smereh in se gibljejo med tistima najbolj skrajnima točkama, ki predstavljata naracijo in abstrakcijo.

Namen Dvorskih likovnih dnevov je širša predstavitev Dvora in njegovih naravnih lepot ter kulturnih znamenitosti, tako likovnikom samim, preko njih in njihovega ustvarjanja pa tudi širši publiki.

Vas je izjemno slikovita. Ime je najverjetneje dobila po dvorcu, ki so ga zgradili grofje Turjaški. Leta 1796 je bila tu prva fužina, na njenem mestu pa je nastala kasneje železarna, ki je bila v 19. stoletju eden največjih industrijskih obratov na Slovenskem. Ostanki železarne so spomeniško zaščiteni in za marsikaterega likovnega ustvarjalca predstavljajo zanimiv ustvarjalni izziv. Neokrnjena narava, v kateri je našel svoje domovanje raznolik živalski svet ter številni idilični kotički, med katerimi so še posebej čudoviti največji slapovi na Krki, so dragocen motivni vir za slikarje krajinarje.

Motivnih nagovorov, pa tudi ustvarjalnega miru je v izobilju. Ker pa Dvorski likovni dnevi nimajo tematskih omejitev, je avtorjem omogočeno tudi vsebinsko povsem svobodno likovno delovanje.

V petek, 8. avgusta 2014, ob 18. uri se bodo III. DVORSKI LIKOVNI DNEVI zaključili s prodajno razstavo na domačiji Rezelj. Na zaključni prireditvi, na katero ste vsi prijazno povabljeni, bo avtorje in njihova dela predstavila Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka.

III. DVORSKE LIKOVNE DNEVE spremlja tudi zloženka s krajšo analizo ustvarjalnosti posameznega avtorja.

Prijazno vabljeni na zanimiv likovni dogodek.

Anamarija Stibilj Šajn

v imenu organizatorjev in gostiteljev

.

Za dodatne informacije smo Vam na voljo:

Rok Rezelj – 070 766 865

Ana Cajnko – 051 442 497

Anamarija Stibilj Šajn – 041 774 340