Še zadnjič v tej sestavi

Sinoči so se na seji Občinskega sveta Občine Žužemberk še zadnjič v tem mandatu sestali svetniki. Štiriletni mandat se zaključuje z letošnjimi lokalnimi volitvami, ki bodo potekale 20. novembra. Na seji so bili sprejeti pomembni sklepi za razvoj občine, župan Jože Papež pa je podal tudi obsežno poročilo trenutnih aktivnosti.

Načrt ureditve Loke v Žužemberku

Svetniki so sprejeli proračun za prihodnje leto, ki se s prihodki in odhodki giblje malo pod 10 milijoni evri. Naravnan je izrazito investicijsko, zato bo lahko župan prihajajočega mandata takoj pričel z delom. Med drugim vsebuje investicije v vodovodno omrežje, obrtne cone, stanovanjsko problematiko in družbeno koristne projekte. Pomembna točka dnevnega reda je bila tudi sprejem novega odloka o prostorskem načrtovanju, v katerem je bilo upoštevanih večina pobud občanov. S tem smo spet pridobili nekaj novih površin za gradnjo stanovanjskih hiš. Prav tako so svetniki potrdili prvo branje podrobnega prostorskega načrta za Rekreativno turističnega parka Žužemberk (Loka), ki bo končno omogočil ureditev Loke, kot si jo kraj zasluži. Predvidena je ureditev parkirišča, postajališča za avtodome, fitnes na prostem, igrišča in vso pripadajočo infrastrukturo za turistični razvoj kraja. Občinski svet je kljub predlogu žužemberškega in prevolskega vrtca obdržal enake cene za varstvo otrok, saj od vlade Republike Slovenije pričakujejo ukrepe zoper draginje. Nato pa se bodo predlogi cen ponovno preučili in uskladili.

Župan Jože Papež je podal poročilo pomembnejših aktivnosti, ki jih izvaja skupaj z občinsko upravo. Pred kratkim sta bili dokončani cesta Dvor – Vinkov Vrh ter Jama – Stavča vas z vodovodom in javno razsvetljavo. Gradi se cesta in javna razsvetljava na Vrhu pri Križu, s prispevkom lastnikov vinogradov in zidanic pa se je asfaltirala zgornja pot čez Boršt. Štiristo metrsko asfaltno prevleko bo dobil tudi cestni odsek do Frate. S pomočjo prispevka agrarne skupnosti Hinje bo asfaltirana cesta skozi Hinje in Hrib pri Hinjah ter pripravljena instalacija za javno razsvetljavo. Na spodnjem Cviblju je bila obnovljena in delno novo zgrajena javna razsvetljava. Pred dnevi je bil izbran tudi izvajalec gradbenih del za obrtno cono Jama, zato lahko kmalu pričakujemo začetek del. Prav tako je v zaključni fazi izgradnja kanalizacije preko Auerspergove železarne na Dvoru. Kot je bilo slišati na seji, so se v zadnjih štirih letih obudili številni projekti, ki so vrsto let čakali na zaprašenih občinskih policah, novih investicij pa so bile deležne predvsem vrsto let zapostavljene lokacije.

Kot je že v navadi na žužemberških sejah, tudi tokrat ni šlo ravno mirno. Domala pri vsaki točki dnevnega reda se je našlo kakšno poleno, ki je padlo pod noge. Mogoče pa to niti ni tako slabo, saj je kurilna sezona pred vrati, drva pa so vse dražja.

RZ