Pravelikani na Svetem Petru

velikaniSvPeter (8)Sveti Peter leži na obrobju Kočevskega roga in je verjetno ostanek prazgodovinskega vulkana, česar še nihče ne ve. Zato, ker zdaj ne najdemo več vulkanskih kamnin. Erozija je pač naredila svoje. Kamenino zdaj zastopa predvsem spodnje kredni apnenec, zasledimo tudi zaplate flišnih in lapornih plasti zgornje krede. Ozemlje je izrazito kraško. Prav veliko ne vemo o preteklosti hriba s tem imenom. Naselja in kraji pod njim se pojavijo šele v zapisih iz srednjega veka.

Vendar so poti do njega polne dokazov o obstoju prazgodovinskih velikanov, ki so hodili po teh poteh. V mojih nedeljskih izletih se ves čas oziram po okolici in opazujem lepote ob poti, po kateri hodim. Zadnjič sem blizu desete prehitel polža.

Pravelikani so zagotovo hodili po naši poti, saj so pustili za seboj veliko sledi. V začetku je pot bolj strma in se je tudi takrat bilo potrebno bolj odrivati od tal. Mlado blato se je prijemalo na podplate pravelikanov. Ko so nogo dvignili in jo brcnili naprej, je blato padlo dol, se malo deformiralo, v sušnih dneh posušilo, se tekom stoletij otrdilo in čes tisočletja okamenelo. Zdaj se pojavljajo ostanki teh stopinj kot samostojni kamni, ali v sklopu večjih pra kamenin. Le izurjene oči samostojnega arheologa morejo to prazgodovinsko strukturio opaziti na nedeljskih izletih, saj so ti odtisi precej okrnjeni in odkrušeni. Od dvanajste se svet nekoliko umiri in tam so najlepši odtisi pra stopal. Tam se lepo vidi v pra blatu, ki je okamenelo nekaj prav lepih primerkov pra stopal. Lepo se vidi tudi odtis pra deklice v pra špičakih, ki je izgubilo koničasto peto in je verjetno končalo v blatu ob poti. Njen spremljevalec ji je pohitel na pomoč in je pustil v blatu nekaj kamnitih sledi. Otroški odlitki so bolj kratki in debeli, predvsem pa manjši in jih je videti po vsej poti.

Ko to doma, doživeto, navušeno in zagnano pripovedujem, mi pravi gospa žena:
»Moj Miran, ti si pa res en pra šaljivec!«
»Hm!«, si mislim, »Ljudje po svetu se zelo trudijo s podobnimi zgodbami privabiti turiste v svoj kraj, mi pa nič, kar čakamo!«

Miran iz Boršta