Študentje VŠUP v sodelovanju z inovativnim gospodarstvom

studentjeJavni sklad za razvoj kadrov in štipendije je novembru 2014 objavil drugi javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. V študijskem letu 2013/2014 so študentje Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUPNM) uspešno izvedeli projekt Razviti mobilno aplikacijo naroči storitev in recept/standard za sendvič na mobilno aplikacijo. V projektu je sodelovalo večje število študentov.

Pedagoška mentorja dr. Sergej Gričar in mag. Barbara Rodica sta tudi v študijskem letu 2014/2015 povabila študente, da izrazijo željo po prijavi na razpis. Takih, ki so izrazili željo po timskem delu, sodelovanju z gospodarstvom in so iskali dopolnitev rednemu učnemu procesu je bilo 32. Na drugi javni razpis je VŠUPNM na podlagi meril za izbor prijavljenih projektov prejela zadostno število točk po merilih strokovne komisije za tri projekte od štirih prijavljenih. Naslovi projektov so: Spletna aplikacija za prepoznavanje pomena zelišč, Akronim: H4U; Aplikacija za izračun/optimizacijo stroškov transporta za MSP, Akronim: TransCost in E-priročnik za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011, Akronim: E_PA.

Študentje so razdeljeni v tri skupine glede na področje študija in lastnih želja po razvijanju kompetenc ter pridobivanju praktičnega znanja in izkušenj iz določenega področja. K sodelovanju so povabili tudi študente drugih fakultet, med njimi Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto (FZV). Člani treh skupin bodo deležni podpore petih delovnih mentorjev ter treh pedagoških mentorjev, katerih naloga je usmerjanje članov skupin in pomoč pri zahtevnejših nalogah. Študenti bodo s projekti reševali določen problem s katerim se posamezniki in podjetja srečujejo ter razvijali nove ideje in jih predstavili na trgu.

Člani skupine E_PA raziskujejo področje alergenov, torej odgovarjajo na vprašanje kaj je alergija, kaj je alergen, kaj je imunski sistem, kaj je imunska reakcija, pogostost alergije za hrano ter pripravljajo celovito rešitev v obliki e-priročnika za gospodarstvo. Ker na trgu ni na voljo (enostavnega in že pred-pripravljenega) orodja za označevanje nepredpakiranih živil o alergenih, je to enkratna priložnost, da študenti pripravijo na tem področju inovativno rešitev. Tako bodo lahko uporabniki sami natisnili že vpisane jedi in živila ter vpisovali in dodajali svoje jedi ali živila v orodje. Nekaj primerov nepredpakiranih živil, ki nimajo deklaracije: sendvič, ki ga prodajajo v trgovini, kosila ki jih strežejo v osnovni šoli, jedi ki jih pripravljajo v restavraciji, hamburger ki ga prodajajo v obratih hitre prehrane. Ideja, ki jo razvijajo študenti je pomembna za gospodarstvo, ker omogoča podjetjem, da realizirajo navodila predpisana z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki je pričela veljati 13. decembra 2014 . Uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku.

Skupina študentov v projektu H4U je po pregledu pomembne znanstvene ter strokovne literature na področju zelišč in zdravilstva, raziskala ter opredelila pomen zelišč in soli pri zdravljenju bolezenskih stanj. Njihov cilj je izdelava spletne aplikacije v kateri bo uporabnik dobil informacijo iz področja zelišč in zdravilstva. Uporabnik aplikacije bo lahko na hiter in razumljiv način dostopal do informacij katera od zelišč so najprimernejša za simptome, ki jih je uporabnik vpisal v aplikacijo. Ideja izhaja iz opažanj, da dandanes prebivalcem še ni na voljo enotne spletne aplikacije, ki bi jim na hiter in preprost način ponudila rešitev za nezahtevne bolezenske simptome. Projekt omogoča dostop pridobivanja informacij na svetovnem spletu, brez uporabe tradicionalnih knjig.

Tretji projekt, ki ga izvajajo študenti se imenuje TransCost. Ideja projekta izhaja iz potrebe po rešitvi neposrednega vprašanja iz gospodarstva, natančneje podjetja, ki se ukvarja s transportom. Podjetje se srečuje s problemom izračunavanja stroškov, ki se pojavljajo pri opravljanju storitve prevoza proizvodov iz enega kraja v drugega. S pomočjo mentorjev se člani skupine podrobneje seznanjajo z delovnimi procesi v transportnem podjetju, njegovimi glavnimi stroški in dejavniki, ki vplivajo na končno ceno transporta. Rešitev problema bo v obliki stroškovnika za mala in srednje velika transportna podjetja, izdelanega v programskem orodju MS Office Excel. Izdelan stroškovnik bo na podlagi pred nastavljenih formul končnemu uporabniku pomagal pri izračunu njegovih stroškov. Celostna rešitev bo omogočila enostavnejši, predvsem pa preglednejši nadzor nad stroški. Podjetje bo s tem lahko konkurenčnejše in uspešnejše v primerjavi s svojimi konkurenti.

Vsi trije prijavljeni projekti po merilih strokovne komisije na razpisu vsebinsko ustrezni in prispevajo k razvoju podjetništva v Sloveniji. Ker so projekti interdisciplinarni, uresničujejo študenti VŠUPNM ideje, ki jih Evropska komisija pojmuje kot dodano vrednost razvoju nacionalnega gospodarstva in Evropske unije. Delo na projektu bo omogočilo razvoj interdisciplinarnosti, predvsem pa veliko novih znanj in izkušenj za vse udeležene.

Matic Kocjančič

ministrstvo